O nama


Želja za zajedničkim radom traje godinama. Nismo mladi iako ima i mlađih među nama. Prosjek godina je prilično preko pedeset a godina mirovnog staža i više od četvrt stoljeća. Razgovori uz godišnju dodjelu Mirovne nagrade „Krunoslav Sukić“ bili su početni poticaj a onda smo se redovito počeli sastajati pred više od godine dana. Mirovni rad oko osječkog Centra za mir, angažman oko Mirovne nagrade i inspiracija koju dio nas dobiva iz vjere su neki krugovi koji su nas spojili. Znali smo da želimo djelovati javno, da o nenasilju moramo progovoriti jasnije i glasnije, da dolazimo u zreli period kada nemamo što kalkulirati. Kao što nas je rat početkom 90-ih uplašio, slično gledamo i na poruke koju nam klimatske promjene donose – naš način života koji na prirodu i život gleda kao na sredstvo a ne na jedinstveni živi organizam, je pogrešan. Pandemija nas je samo pogurala, uvjerila da se s promjenama ne može čekati, da je i ona dio odgovora planete na ljudsko uništavanje ekosistema.

Naučili smo na našem putu da mirovni rad nije samo povezan s ratom, danas je to odgovor na poruke klimatskih promjena, na pandemije, na kapitalizam koji proizvodi takve razlike među ljudima da se u doba najvećih kriza taj jaz drastično produbljuje. Budućnost je stigla, koliko je nepredvidljiva toliko je i ozbiljna, vrijeme za prave odgovore ponestaje.

Ustanova se kao forma pojavila tijekom 2020. i ovih je dana u završnici njena registracija.  Želimo širiti kulturu nenasilja koja je prije svega djelatna, koja se ogleda u našim svakodnevnim ponašanjima, odnosima i aktivnostima.  Otvoreni smo za ravnopravnu komunikaciju i suradnju svima zainteresiranima za politike nenasilja, za rad na unaprijeđenju odnosa prema drugim ljudima i živim bićima, planeti Zemlji.

Naši su identiteti raznoliki, nije slučajno da ima više žena među nama, ima nas trenera/edukatora, predavačica na sveučilištima, medijatori/ca, liječnica, teologa i filozofa, a zajedničko nam je da smo miru posvećeni.

Ana Marija Raffai

Ana Marija Raffai (1959.) mirovna je aktivistkinja i katolička teologinja . Članica je odbora Ekumenske inicijative žena i Europskog društva žena u teološkom istraživanju – hrvatska sekcija. Od 1995. Nakon izobrazbe za mirovnu službu šalomdiakonat surađuje s mirovnim organizacijama u JI Europi kao što su Centar za mirovne studije iz Zagreba, Centar za mir iz Osijeka Centar za nenasilnu akciju iz Sarajeva poglavito u koncipiranju i vođenju treninga/edukacija poput Mirovnih studija, MIRamiDe Plus i edukacija za vjernike u izgradnji mira...

Goran Božičević

Goran Božičević, (1962, Zadar) mirovni učitelj, suosnivač Volonterskog projekta Pakrac (1993) i Centra za mirovne studije (1997) gdje predaje na Mirovnim studijima teme Izgradnje mira. Pokretač MIRamiDA – Prvih treninga izgradnje mira u post-YU zemljama (od 1995). Radi u svim zemljama JI Europe i Ukrajini gdje mu je 2020 prevedena knjiga „Gradnja dijaloga – Izabrani primjeri rada na pomirenju u Hrvatskoj“ UNDP 2016. Blizak tradicionalnim kršćanskim mirovnim crkvama Menonitima i Kvekerima...

Julijana Mladenovska-Tešija

Ja sam Julijana Mladenovska-Tešija (drs./MTh). Hrvatica makedonskog podrijetla, udana za divnog Vuka, majka sina Lava:) Diplomirala sam filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta “Sv. Kiril i Metodij” u Skopju, specijalizirala teologiju na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku, Hrvatska, trenutno u statusu doktorande na Fakultetu za filozofiju i religijski studij Sveučilišta Utrecht, Nizozemska...

Katarina Kruhonja

Katarina Kruhonja, mr.sc.dr.med, liječnica nuklearne medicine u mirovini iz Osijeka. Svoje mirovno djelovanje vidi kao osobni odgovor na ratno nasilja utemeljen na kršćanskoj duhovnosti koji gradi i živi kroz suradnju. Kao jedna od osnivačica Centra za mir-Osijek (1992.g.) sudjelovala u višegodišnjim poduhvatima poslijeranog oporavka i jačanju građanskog sudjelovanja u izgradnji demokratskog društva utemeljenog na kulturi nenasilja.

Otto Raffai

Otto Raffai (1964.) mirovni aktivist i katolički teolog. Prigovarač savjesti, nakon obrazovanja za mirovni rad Aufbaukurs zum Schalomdiakonat aktivan u izgradnji mira pretežno u zemljama JI Europe. Više od dva desetljeća vodi treninge/seminare za nenasilno djelovanje od osnovne razine do produbljenja i treninga za trenere u regiji kao i u zemljama njemačkog govornog područja Jedan od važnijih treninga je Međureligijski edukativni susret (MES) koji povezuje nenasilnu komunikaciju i međureligijski dijalog.

Sonja Kersten

Sonja Kersten (1971., Zagreb) majka troje predivne djece, sretno udana mirovna aktivistkinja i medijatorica. 2011. g suosniva, postavlja i vodi Medijacijski centar "MSvijet" na poslovima voditeljice Izvršnog tima, trenerice i medijatorice; sukreira i vodi edukacijske programe iz područja medijacije i nenasilne komunikacije (u zajednici, obiteljske, vršnjačke i školske), koautorica i urednica priručnika Nenasilje počinje sa mnom te prevoditeljica knjige Nenasilna komunikacija - jezik života (M. Rosenberg)...

  • Ustanova za mirovno obrazovanje i djelovanje
  • Politike nenasilja
  • Cvjetkova 32, 31000 Osijek
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Mob: +385 95 837 52 71